Οι ειδικοί μιλούν όλο και περισσότερο για μια νέα επικείμενη οικονομική κρίση. Η κρίση αυτή θα πλήξει ιδιαίτερα σκληρά την ευρωπαϊκή οικονομία – η οποία μόλις έχει ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη κρίση, η οποία ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, που συχνά περιγράφονται ως η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι, ανάλογα με τη χώρα, μεταξύ 7% και 25% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται ήδη σε προχωρημένα στάδια κρίσης, χωρίς συχνά να το έχουν συνειδητοποιήσει. Όσο πιο προχωρημένο είναι το στάδιο της κρίσης, τόσο πιο περίπλοκη και απίθανη γίνεται μια επιτυχής αναδιάρθρωση.

Ως απάντηση σε αυτό, αναπτύξαμε ειδικούς μαθησιακούς πόρους που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αναπτύξουν κατάλληλα αντίμετρα. Προκειμένου να επιτύχουμε όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο αντίκτυπο και να διασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή χρήση, εμπλέξαμε στη δημιουργία αυτών των μαθησιακών πόρων οργανισμούς ΑΕΙ και ΕΕΚ, εκπαιδευτές, συμβούλους διαχείρισης και δομές υποστήριξης (θερμοκοιτίδες, επιμελητήρια π.χ.).

Στόχος των πόρων κατάρτισης

Στόχος των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων του έργου SECURE είναι να δοθεί η δυνατότητα σε εκπαιδευτές, συμβούλους επιχειρήσεων, λέκτορες, εκπαιδευτές επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εισάγουν το θέμα της παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο για την επιχειρηματική αποτυχία/κρίση στην παροχή μαθημάτων τους βραχυπρόθεσμα.

Γενικοί μαθησιακοί στόχοι

Η “ανοικτή” φύση και η ευελιξία των πόρων μας (μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς συνδυασμούε) αυξάνουν την προσβασιμότητα του περιεχομένου. Οι πόροι απευθύνονται άμεσα σε παρόχους κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας, θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ιδιώτες συμβούλους ή ως μέρος μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε κολέγια και πανεπιστήμια.  Έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκπαιδευτικές συνεδρίες στην τάξη ή για καθοδήγηση σε μικρές ομάδες ή ατομική καθοδήγηση (coaching), αλλά ως ανοιχτοί πόροι, η τελική τους χρήση εξαρτάται από τη δημιουργικότητα των ίδιων των εκπαιδευτών.

ενότητες