Καλώς ήρθατε στην Πλατφόρμα Γνώσης μας

Το έργο SECure έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν μια επιχειρηματική κρίση να προσδιορίσουν με ακρίβεια την κατάσταση της κρίσης, να εντοπίσουν τα αίτια και να δρομολογήσουν τα κατάλληλα αντίμετρα. Ταυτόχρονα, οι υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί επιχειρηματίες θα επωφεληθούν από τη δυνατότητα εφαρμογής μηχανισμών έγκαιρης ανίχνευσης κρίσεων για την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων της επιχείρησης.

Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιτύχετε αυτόν τον στόχο, έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πόρους, εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό και διαδικτυακές συνεργασίες.


Για παράδειγμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για την τρέχουσα έρευνα σχετικά με τις κρίσεις στις ΜΜΕ, τους δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για τις ΜΜΕ και την εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στις ΜΜΕ. Κάντε μια αξιολόγηση ανάλυσης κρίσεων για τη δική σας επιχείρηση για να εντοπίσετε τα σήματα κρίσεων και τους παράγοντες κινδύνου για τη δική σας επιχείρηση. Παρακολουθήστε το διαδικτυακό μάθημά μας “σε μέγεθος μπουκιάς”. Συμμετέχετε σε εξειδικευμένες ομάδες κοινωνικών μέσων , μάθετε από ειδικούς στις εικονικές ομιλίες μας και συνεργαστείτε με άλλους.

Εάν είστε σύμβουλος επιχειρήσεων ή εκπαιδευτής, παρακαλούμε κατεβάστε το μάθημα VET για την τάξη και τον οδηγό για τον εκπαιδευτικό.

Όλοι οι παρακάτω πόροι μας είναι δωρεάν και διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες. Δεν υπάρχει “καθορισμένη” σειρά για τη χρήση των πόρων, αλλά σας συνιστούμε να ενταχθείτε πρώτα στην ανταλλαγή γνώσεων, ώστε να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε καλύτερα και στη συνέχεια το εργαλείο μας για την αξιολόγηση της κρίσης θα σας καθοδηγήσει σχετικά με το ποιοι διαδικτυακοί πόροι μαθημάτων θα ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

Ανάλυση κρίσης Αξιολόγηση

Διαδικτυακό μάθημα

Ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος

 Εικονικές συνομιλίες

Blogs

Συνεργαστείτε!

SECURE Πρόγραμμα σπουδών και πακέτο κατάρτισης VET